Hợp tác trong lĩnh vực du lịch Nga – Việt giai đoạn 2019 -2024

27-05-2020 Thông cáo báo chí

Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch hai bên, nhất là du lịch nước Nga, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã ban hành bên bản ghi nhớ hợp tác du lịch giữa du lịch Nga – Việt với nội dung sau:

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Nước Cộng hòa, Xã hội, Chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Liên bang về Du lịch – Liên bang Nga về Hợp tác trong lĩnh vực Du lịch giai đoạn 2019 -2024.

Bài mới nhất