Cập nhật phí cấp visa du lịch Ấn Độ điện tử cho du khách Việt Nam

08-06-2020 TIN TỨC DU LỊCH

Thông báo chính sách mới của Ấn Độ đối với phí cấp visa du lịch Ấn Độ điện tử cho khách du lịch Việt Nam.

Tổng cục Du lịch nhận được thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội về việc Chính Phủ Ấn Độ có chính sách mới về giảm phí cấp visa du lịch Ấn Độ điện tử, nhằm tạo điều kiện thuận lợi du khách từ Việt Nam đến Ấn Độ.

Theo chính sách mới của Chính phủ Ấn Độ, mức phí cấp thị thực điện tử được thay đổi trong thời gian tới như sau:

  • Phí cấp visa du lịch Ấn Độ điện tử thời hạn 30 ngày trong mùa thấp điểm (từ tháng 4 đến tháng 6 hằng năm) là 10 USD.
  • Phí cấp visa du lịch Ấn Độ điện tử thời hạn 30 ngày từ tháng 7 đến tháng 3 hàng năm là 25 USD
  • Phí cấp visa du lịch Ấn Độ điện tử thời hạn 1 năm nhiều lần 40 USD
  • Phí cấp visa du lịch Ấn Độ điện tử thời hạn 5 năm nhiều lần 80 USD

Theo Tổng cục Du lịch

 

Bài mới nhất