Đảo Bình Hưng, Khám Phá Phim Trường

3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành: 23/11/2019

Giá từ: 2,680,000đ

Ngày khác