BANGKOK – PATAYA 5N4D ( TẾT AL )

5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành: 20/01/2020

Giá từ: 7,390,000đ

Ngày khác

SINGAPORE – INDONESIA – MALAYSIA 6N5Đ

6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: 28/11/2019

Giá từ: 10,990,000đ

Ngày khác

MYANMAR 4 NGÀY 3 ĐÊM

4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành: 05/12/2019

Giá từ: 10,990,000đ

Ngày khác

SINGAPORE 3 NGÀY 2 ĐÊM

3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành: 30/11/2019

Giá từ: 9,990,000đ

Ngày khác

BANGKOK – PATTAYA 5N4Đ

5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành: 28/11/2019

Giá từ: 6,390,000đ

Ngày khác

SINGAPORE – MALAYSIA ( 5 NGÀY 4 ĐÊM)

5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành: 21/12/2019

Giá từ: 10,690,000đ

Ngày khác

Thái Lan, Đảo PhiPhi Phuket 4N3Đ ( Áp dụng cho đoàn 15 khách)

4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành: 09/01/2020

Giá từ: 10,690,000đ

Ngày khác